Polityka Prywatności i Cookie

§ 1

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich  serwisach internetowych należących do „SABA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku , adres : ul. Przemysłowa 34, 09-400 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093069 NIP 7742660439 (zwany dalej Operatorem lub Administratorem).
 2. Informacje zawarte w niniejszej polityce zmierzają do wskazania  zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających z serwisów internetowych. Korzystając z niniejszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie przedmiotowych informacji handlowych.
 3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające nie tylko do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ale przede wszystkim do ochrony prywatności użytkowników.
 4. Operator jednoczenie informuję , że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki  reklamy produktów innych podmiotów umożliwiające Użytkownikom przekierowanie do  innych stron internetowych. Operator nie ingeruje oraz nie ma ku temu stosownych uprawnień oraz instrumentów faktycznych i  prawnych do treści zawartych na tych stronach oraz stosownych przez ich operatorów zasad prywatności. Operator zachęca jednak do informowania go o wszelkich dostrzeżonych przez użytkowników nieprawidłowościach pod adresem admin@saba.plock.pl  W ramach powyższych informacje uzyskane  z „plików cookies” mogą być wykorzystywane  przez współpracujących z nami partnerów i reklamodawców.
 5. Każdy z Użytkowników który nie wyraża zgody na udostępnianie nam własnych danych osobowych i nie zgadza się z warunkami Polityki Prywatności proszony jest  o opuszczenie strony internetowej „SABA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

 1. Pliki cookies tzw. ciasteczka stanowią zespół danych  zazwyczaj mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 2. W ramach Serwisów są zamieszczane formularze , które umożliwiają klientom złożenie zamówienia. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz  oraz stanowią niezbędne minimum informacji jakimi operator zmuszony jest dysponować w celu wykonania swoich zobowiązań..
 3. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane głównie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

§ 3

 1. Wszelkie informacje przechowywane przez nasz serwis są przetwarzane i  należycie zabezpieczone przez odpowiednie rygorystyczne  procedury.
 2. „SABA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozbawiona jest prawa do   ujawnienia powierzonych danych  osobom trzecim o ile:
  • nie są wymagane przez prawo tj: np. ich ujawnienia żąda uprawniony organ Państwa,  
  • mają zostać udostępnione na Państwa prośbę
  • są wymagane celem dostarczenia produktów lub świadczenia usług zleconych przez Państwa a także w innych sytuacjach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Niezależnie od powyższego, pomimo podjęcia szeregu działań zabezpieczających  informujemy, iż choćby z uwagi na ciągły rozwój procesów informatycznych pozbawieni jesteśmy możliwości zagwarantowania Państwu pełnego  bezpieczeństwa  informacji ujawnianych przez Państwa  w sieci Internet. W każdym przypadku a więc również w przypadku korzystania z innych stron internetowych podejmujecie Państwa wszystkie czynności dobrowolnie i na własne ryzyko.

§ 4

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez operatora   zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.  

1. Google Chrome:

2. Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

3. Mozilla Firefox:

4. Opera:

5. Safari:

6. Inne

Operator zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

§ 5

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest „SABA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku adres : ul. Przemysłowa 34, 09-400 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093069 NIP 7742660439 ( dalej zwana Administratorem). Pełna treść klauzuli informacyjnej w rozumieniu art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), znajduje się na stronie http://saba.plock.pl w zakładce „RODO”.

§ 6

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany  niniejszej Polityki Prywatności.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, zmiany te zostaną umieszczone na przedmiotowej stronie internetowej.
 3. W związku z powyższym zalecamy systematyczne odwiedzanie zakładki „Polityka Prywatności” na naszej stronie internetowej, w celu stałego  dysponowania aktualną wiedzą w przedmiocie jej warunków  
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.
© SABA 2021    |    Prawa zastrzeżone    |    Realizacja: BLA-ART